Ендоканабиноидната система

Ендоканабиноидната система

Какво представлява ендоканабиноидната система?

Ендоканабиноидната система в човешкия организъм е изградена от множество рецептори. Рецепторите са местата („ключалките“), за които се залавя съответното активно вещество в случая CBD („ключът“).Рецепторите от ендоканабиноидната система са разположени по цялото тяло и са основно два типа CB1 и CB2 рецептори. Това показва, че в нашия организъм има естествени „ключалки“ (CB1 и CB2 рецепторите) за естествения природен продукт CBD (канабидиол).

Учените вярват, че функцията на ендоканабиноидната система е в хомеостазата т.е. запазване на относителна стабилност на основните физиологични показатели на организма. Ендоканабиноидната система е от съществено значение за нормалното функциониране и нормализирането на всички процеси в тялото. Тя е важна за много основни функции на човешкото тяло, като апетит, имунна защита, метаболизъм, храносмилане, болка, сън, памет, настроение и много други.

Въпреки, че изследванията на ендоканабиноидната система са отскоро, те са много обнадеждаващи от гледна точка на употребата на канабиноиди при лечението на редица болести.

Множеството изследвания ни дават надежда, че канабиноидите имат реален медицински потенциал.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.