Общи условия

Уважаеми клиенти, моля запознайте се с настоящите Общи условия за ползване на сайта:


I. Предмет

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Галафарм България“ ЕООД, представляващ сайта www.canabigal.eu (Магазина) и неговите потребители (Вие). С разглеждането на страниците, регистрация и подаване на поръчка, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези общи условия за обслужване.


II. Данни на доставчика

Haимeнoвaниe нa дocтaвчиĸa: „Галафарм България“ EOOД
Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. София, п.к. 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51A, ет.3
Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: гр. София, п.к. 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51A, ет.3
Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гр. София, п.к. 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51A, ет.3
E-mail: office@galafarm.eu
Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 206490449

Haдзopни opгaни:

(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2
тeл.: (02) 915 3 518
фaĸc: (02) 940 36 40
e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg

(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp.Coфия, пл. „Cлaвeйĸoв“ №4A, eт. 3, 4 и 6
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg


III. Дефиниции
  • Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на „Галафарм България“ ЕООД по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
  • Акаунт – раздел от сайта www.canabigal.eu, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката, която съдържа информация относно Клиента.
  • Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през www.canabigal.eu , намерението си за купуване на стоки и услуги от сайта.
  • Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от www.canabigal.eu.

IV. Поръчка

За да направите своята поръчка, е необходимо да добавите поне един продукт в количката и натиснете бутон „Купи“. При следваща стъпка имате възможност да посочите: данни за контакт – две имена, телефон, имейл адрес; адрес за доставка; начин на плащане. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „Поръчай“. При успешно направена поръчка, ще получите потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от Вас имейл адрес. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката. Стремим се да показваме актуални наличности на сайта, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен, в този случай ще се свържем с Вас за потвърждение, замяна с друг продукт или отказ на поръчката.


V. Плащане

Предлагаме следните начини за плащане:

  • Плащане с наложен платеж: при получаване на поръчката, плащате на куриера; В случай на несъответствие между потвърдената сума на поръчка и стойността на наложения платеж, моля незабавно се свържете с нас;

VI. Доставка

Доставката се извършва чрез куриерска фирма „Еконт“, до Ваш адрес или до офис на Еконт. При невъзможност за доставка (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), вашата поръчка ще бъде задържана за тридневен срок от куриерската фирма, след което ще бъде върната при нас.


VII. Отказ от поръчка и връщане

Вие имате право да върнете всеки един продукт съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че той бъде върнат във вида, в който е получен, без да бъде ползван поради хигиенни причини или съображения за защита на здравето по смисъла на чл. 57, т. 4 и т. 5 ЗЗП. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. При връщане или замяна на продукт разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка – разбира се освен в случаите, когато е налице грешка от наша страна. Възстановяваме стойността на продуктите (без стойността на доставката) по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоката, която сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да Ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

ВАЖНО:При връщане на поръчка (цяло или частично), клиентът трябва да се свърже с представител на „Галафарм България“ ЕООД на телефон: 0895 675 413 в работни дни от понеделник до петък, от 9-17ч. или на имейл: office@canabigal.eu


Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До: „ГАЛАФАРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , със седалище в гр. София 1407, „Никола Й. Вапцаров“ 51-А, ет.3,
факс № …………………….., тел: ……………………., ел. адрес: …………………………..
– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.
– Име на потребителя/ите:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Адрес на потребителя/ите:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………
– Дата: …………………………..


VIII. Цени

Всички цени са в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената за доставка. Цената за доставка се изчислява автоматично от системата и се добавя към общата сума преди финализирането на поръчката


IX. Обработка на лични данни

Съгласно изискванията на българското законодателство за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, „Галафарм България“ ЕООД е задължена да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите стоки и услуги, други търговски дейности, рекламиране на стоките и услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Aкаунт или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „Галафарм България“ ЕООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от „Галафарм България“ ЕООД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от „Галафарм България“ ЕООД, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина. Купувачът се съгласява и разрешава на „Галафарм България“ ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „Галафарм България“ ЕООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или партньорите му стоки и услуги, застрахователни дружества. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


X. Съдържание и авторски права

Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта www.canabigal.eu може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на “Галафарм България“ ЕООД. Използването на услугите на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. „Галафарм, България“ ЕООД си запазва правото да прави промени по всяка част от съдържанието и дизайна на www.canabigal.eu, включително корекция на цените, промяна на информацията за наличните продукти, промяна на продаваните продукти, общите условия, условията за плащане и доставка.


XI. Връзка с нас

При въпроси, свързани с Общите условия, или с продуктите, предлагани на сайта, можете да се свържете с нас по имейл адрес: office@canabigal.eu или на тел. 0895 675 413 в работни дни от понеделник до петък, от 9-17ч.

Последна актуализация на настоящите Общи условия: 01.12.2021г.

При въпроси, моля попълнете формата по-долу